Kunnen wij u helpen?

Tel: 078 70 90 21
Of gebruik onze online chat


Informatie screens

Aansluiten en afstellen van Somfy motor

Aansluiten van de motor en afstellen en programmeren van de motor

Uw screen is nu geplaatst en klaar voor het aansluiten van de motor.


Aansluiten van de motor

 • Maak het kastje van de screen open door onderaan de twee schroeven op en te draaien, nadien kunt u het kast openklikken en ziet u aan de rechterkant een twee fiches die u dient aan te sluiten.
 • Dit is de aansluiting van de batterij en het zonnepaneel.
 • Nu is de motor aangesloten

Connectoren van de afstandsbediening met de motor.

 • Kies op de afstandsbediening het kaneel u wenst te gebruiken voor de bediening van de screen. Bij situo 1 is er geen keus, bij situo 5 kunt u 5 verschillende screens aansluiten. Ieder kanaal kan een screen bedienen.
 • Selecteer het kanaal en duw op tegelijk op de up en de down knop. Het screen zal de goede ontvangst bevestiging door het even kort op en neer te gaan.
 • Uw afstandsbediening is nu geconecteerd met het screen.

Controleren of de draairichting klopt.

 • Duw op de down knop, als het screen omlaag gaat is de draairichting juist.
 • Indien hij omhoog gaat moet de draairichting gewijzigd worden. Dit kunt u eenvoudig doen door op de my knop te duwen.
 • De draai richting is nu ok.

Afstellen van het eind en begin punt van de screen

 • Eerst gaan we het beginpunt bepalen. Duw op de up knop tot de screen op de gewenste hoogte is. Laat de knop los bij de gewenste hoogte. Het begin punt ligt nu vast.
 • Om het eindpunt vast te leggen duwen we kort samen op de down knop en de my knop. Laat de screen zakken tot de wenste hoogte. (Best nemen we 1cm van de onderkant wat de screenden zal nog wat uitzetten.
 • Nu ligt het eindpunt vast.
 • Nu moeten het beginpunt opnieuw vastleggen. Dit doen we door opnieuw samen de up knop en de my knop kort in te duwen. Het screen zal automatisch stoppen.
 • Het screen Is nu geprogrammeerd en dit moeten we nu enkel nog tweemaal bevestigen.
 • Eerst keer doen we Dit door de my knop te duwen tot het screen een kort een feedback geeft. (Kort op en neer.gaan van de screen.
 • De tweede bevestiging doen we door de programmatie knop de keerzijde van de afstandsbediening te duwen. Di is een Klein gaatje die we met een scherp voorwerp kunnen induwen. Opnieuw met de screen dit bevestigen door een signaal te geven (kort op en neer gaan van de screen)
 • Zolang deze laatste twee punten niet gedaan zijn ligt de programmatie niet vast. Indien er iets fout zou gelopen zijn dient u 5 minuten te wachten en kunt u de procedure opnieuw uitvoeren.

Aansluiten Somfy Motor